Projek Baharu

Ladang RTB Sungai Singa

Dengan keluasan ladang 196.7 hektar, Ladang RTB Sungai Singa masih lagi dalam perancangan pembangunan.

Ladang RTB Palong Tinggi

Berkeluasan 298.22 hektar, Ladang RTB Palong Tinggi masih lagi dalam perancangan pembangunan.