Pencapaian

Pencapaian

Pada tahun 2014, Ladang Rancangan Tanah Berkelompok (RTB) Pulau Tiga dianugerahkan Anugerah Industri Sawit Malaysia 2013/2014 di atas pencapaian pengeluaran hasil tertinggi di Malaysia iaitu sebanyak 32 MT/Ha oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB). Anugerah yang sama juga diperolehi bagi tahun 2017/2018 dengan pencapaian.

 

Ladang- ladang PSB juga telah disijilkan dengan Piawaian Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO) MS 2530-3:2013 pada 2018. Sijil ini telah diluaskan kepada semua ladang PSB yang berhasil termasuklah ladang di Negeri Sabah. Sistem pengurusan dan pentadbiran PSB telah diperakui mencapai standard Pengurusan Sistem Kualiti (QMS) ISO 9001:2015.

 

Arkib Pencapaian Perladangan